Buzz marketing to definicja, która człowiekowi nie zagłębionemu w tematykę marketingu i ekonomii jest dosyć niezrozumiała. Jednak powszechnie buzz marketing nazywany jest również marketingiem szeptanym lub marketingiem plotki. Wspomniane „szeptanie” powinno dotrzeć do potencjalnego klienta ułatwiając tym samym firmom sprzedaż swoich produktów bez konieczności reklamowania ich w Internecie czy też innymi sposobami, których w obecnych czasach jak wiadomo jest bardzo wiele.

Co zyskujemy dzięki zastosowaniu taktyki buzz marketingu? Na początku należy dokładnie podkreślić, iż marketing szeptany to nie reklama. Nie powinniśmy mylić tych pojęć, gdyż człowiek jest aktualnie zalewany całą masą reklam. Zarówno w Internecie, w prasie i telewizji nie ma właściwie już miejsc gdzie nie pojawiają się reklamy. Jedne są skuteczne, inne nie, ale jak wiadomo u coraz większej grupy ludzi myśl o reklamie wzbudza negatywne uczucia. W przypadku buzz marketingu celem jest właśnie wywołanie u klienta pozytywnej opinii o danym produkcie lub usłudze. Działanie to jest świadomie lub podświadomie odbierane przez klientów.

Buzz marketing oferowany przez firmy działa uwzględniając wiele czynników i możemy wyróżnić wiele specjalizacji i form tego rodzaju działania. Jak zostało wspomniane polega to na wywołaniu szumu wokół danego produktu lub usługi, skierowaniu klienta na to, co chcemy mu zaoferować. Uzyskuje się to poprzez podsuwanie konsumentom powodów do rozmów o produkcie lub usłudze. Tym samym ułatwia się im rozmowy na dany temat oraz powoduje wymianę opinii i zachętę do zakupu lub skorzystania z usługi. Obecnie buzz marketing prężnie rozwija się przede wszystkim w Internecie, gdzie większość ludzi wymienia opinie i szuka źródła informacji.