Jak wieść niesie… O marketingu szeptanym

Czy chcesz sprowokować ludzi, aby mówili o Twoich produktach i polecali je sobie wzajemnie? Jeśli tak, ułatw im wyrażanie własnej opinii, stwórz im forum wypowiedzi… zdecyduj się na działania z obszaru marketingu szeptanego, zwanego także buzz marketingiem.

Istota buzz marketingu

Buzz Marketing (z ang.brzęczeć, buczeć), zwany też marketingiem plotki, marketingiem rekomendacji, czy częściej- marketingiem szeptanym (ang. WOMMA- Word of Mouth Marketing), to dziś niezwykle popularna forma działań promocyjnych, stosowanych przez przedsiębiorstwa, zorientowane na uzyskanie od klientów pozytywnych rekomendacji produktu lub usługi.

Buzz marketing

Buzz marketing

Zasadniczo opiera się na pobudzaniu dyskusji o towarze/ marce. Buzz Marketing chce utrzymać obecność swojego produktu w świadomości potencjalnych klientów, a więc opinii publicznej i na powierzchni rynku.

Technika ta, obliczona jest na duży szum medialny, przy użyciu stosunkowo skromnych nakładów i stworzenie ciekawego przekazu. Kreowanie zainteresowania w targecie, zostaje złożone w ręce mediów i sieci znajomych, a nie- jak to miało miejsce wcześniej w tradycyjnej reklamie- leży w gestii producenta. Ten rodzaj marketingu opiera się na założeniu, że najlepszej, najpełniejszej i najbardziej wiarygodnej opinii o produkcie/marce, czy usłudze, dostarczy potencjalnemu klientowi konsument, który już jest klientem danej firmy.

Najlepszymi kanałami dla generowania szumu wokół marki jest kontakt bezpośredni klientów oraz Internet. Jedynie dialog może przydać produktowi zainteresowania i sympatii klientów, a także rozbudzić w nich lojalność w stosunku do marki. Rekomendacja (stanowiąca cel buzz marketingu), z której tak chętnie korzystają Polacy – również ta wirtualna, jest ma zasadniczo większą wartość i oddźwięk, niżeli jakakolwiek inna forma reklamy.